Foukaná izolace, tepelná izolace, zateplení, zvukové izolace stačí zavolat: 606 374 548 tel. kontakt
Předchozí Další

FOUKANÁ IZOLACE
CO JSOU FOUKANÉ IZOLACE?

Foukaná izolace je způsob izolování stavebních konstrukcí pneumatickým foukáním sypkých izolačních materiálů přímo do izolované konstrukce. Lze tak vytvářet izolaci přímo na míru dané konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Na výběr nabízíme několik typů kvalitních izolačních materiálů, které ihned po aplikaci přináší snížení nákladů na vytápění či klimatizaci objektů.

PROČ FOUKANÉ IZOLACE?

Image

 • Snížení nákladů na vytápění až o 50%.

 • Použití pro zateplení většiny stavebních konstrukcí (stropy, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky).

 • Dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez zbytečných spár a tepelných mostů.

 • Aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let.

 • Jednoduchá technologie bez zbytečných odpadů.

 • Rychlá aplikace během několika hodin.

 • Malý zásah do stávajících konstrukcí.

 • Vaši pohodu nenarušíme zbytečným přenášením materiálu obytným prostorem na místo určení. Materiál je dopravován z auta hadicí až do izolované konstrukce.

 • Používáme pouze kvalitní, časem prověřené a hlavně certifikované materiály.

 • Foukanou izolací zajistíme vašemu objektu ideální tepelnou pohodu.

 • Velmi příznivý poměr cena/užitná hodnota.

 • Dlouhodobá a bezproblémová životnost.

Proč foukané izolace právě od nás?

Naše firma má zkušenosti s foukanou tepelnou izolaci více než 22 let. Od roku 1991 jsme realizovali tisíce staveb s využitím foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. Od prvního setkání s foukanou izolací jsme se dostali mezi stěžejní aplikační firmy v ČR. K tomuto faktu výrazně přispěla velmi úzká, dlouhodobá a kvalitní spolupráce s výrobcem tepelné izolace CLIMATIZER PLUS®, sledování posledních trendů ve vývoji oblasti tepelných a akustických izolací a jejich použití ve stavbách. Nedílnou součástí je také spolupráce s předními českými odborníky v oblasti tepelných izolací z řad akademické i odborné veřejnosti.

Zaměřujeme se hlavně na kvalitu prováděných děl, maximální možnou úsporu nákladů zákazníků na provoz staveb a udržování ekologických hodnot. V tomto směru nám pomáhá vybavení velmi kvalitním strojním vybavením a nářadím (Krendl, X-Floc, HILTI), stejně jako vozový park a hlavně stabilní a profesionální tým pravidelně proškolovaných pracovníků.

V současné době jsme nejvýznamnější aplikační firma tepelné izolace (akustické izolace) CLIMATIZER PLUS® v Moravskoslezském kraji a zároveň patříme mezi nejvýznamnější aplikační firmy v ČR.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ FOUKANÉ IZOLACE PODLE KONSTRUKCE

Nejdůležitější plochou k izolaci je střecha či strop. Utíká tudy nejvíce tepla a je zde největší prostor pro úspory nákladů na vytápění. Jednoduchá fyzika říká, že teplo stoupá nahoru. Proto jsou největší úniky právě špatně izolovanou střechou nebo stropem. Přitom zateplení stropu či střechy není finančně příliš náročně a díky vysoké efektivitě a cenám energií je jeho návratnost již od 3 let.

Foukanou izolaci lze využít pro většinu konstrukcí. Díky aplikaci foukáním kvalitními stroji se dostane snadno i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kde se žádný jiný izolační materiál nedostane, vlákna jsou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez mezer a spár, bez výskytu tepelných mostů.

 

CHCETE UŠETŘIT AŽ 40% NÁKLADŮ NA TOPENÍ? NECHTE SI ZATEPLIT STROP, ČI STŘECHU FOUKANOU IZOLACÍ OD NÁS

NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ VYSOKÉ ÚČTY ZA STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ CENY ENERGII!

 

NAJDĚTE SI VÁŠ TYP STAVBY:

 

PLOCHÁ STŘECHA

ImageImageV případě ploché dvouplášťové střechy, je největší chybou doby minulé špatná tepelná izolace. V létě se střecha přehřívá a v horním patře je příliš vysoká teplota. V zimě je naopak chladněji z důvodu unikání tepla. To jde napravit jednoduše aplikací foukané izolace do dutiny ploché střechy. Aplikace je prováděna průlezem nebo otvory ve střeše. Pokud uvažujete o výměně střešní krytiny je ideální spolu s výměnou krytiny vyřešit i tepelnou izolaci. Důležitou součástí zateplení je i správný návrh odvětrávání. To se nejlépe řeší pomocí aktivních větracích hlavic.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone Climawood


TRÁMOVÝ STROP

ImageImageMnoho lidí uvažuje o izolaci střechy na půdě. Pokud ovšem není půda využívána k bydlení a není vytápěná je mnohem efektivnější izolace dutého trámového stropu. Je to velmi rychlé, jednoduché a účinné řešení. Zásadou při využívání tepelné izolace je oddělit vytápěný prostor od nevytápěného. Pro provedení foukané izolace není nutné vyklízet půdní prostor, stačí nám cca. 1 m široký pruh obvykle středem půdy. Stačí pouze odklopení pár prken a vyplníme dutiny až do vzdálenosti 5 m. Nezasahujeme do obytného prostoru, tím nenarušíme chod vaší domácnosti nebo firmy. Izolaci stropu takhle zvládneme obvykle v průběhu jedno dne. Izolační efekt je okamžitý.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone ClimawoodClimastyren


BETONOVÝ STROP

ImageImageU betonového stropu, který nemá dutinu, se izolace nafouká přímo na povrch stávající podlahy. Tam kde není potřeba podlaha a je nutné dostávat se např. ke komínům, vytvoří se revizní lávky. Pokud je potřeba pochozí podlaha snadno se vytvoří nový izolační prostor pomocí expandérů. Tím se nejen vyrovná stávající podlaha, ale vytvoří se dutina pro foukanou izolaci s minimálními tepelnými mosty.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone Climawood


KLENBY

ImageImageU klenutých stropů lze snadno provést izolací pomocí foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. Ta se při aplikaci zvlhčuje a tím se díky přírodnímu ligninu obsaženému v celulóze přilepí k podkladu. Nehrozí tak sesouvání na skloněných částech klenby.

doporučené izolační materiály:
Climatizer


ŠIKMÁ STŘECHA

ImageImageJe jednou z mnoha konstrukcí, které je velmi výhodné izolovat foukanou izolací. Vznikne tak precizně izolovaná konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Foukaná izolace se nejčastěji plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny nebo předvrtaným otvorem do konstrukce. Toto řešení je samozřejmě vhodné jak pro novostavby tak rekonstrukce.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone ClimawoodClimastyren


VAZNÍKOVÁ STŘECHA

ImageImageTento typ střešní konstrukce je velmi oblíbeným způsobem vytvoření střechy jak rodinných domů, tak komerčních hal. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů konstrukce, které je tímto způsobem velmi pracné a mnohdy nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je opět mnohem lepší cestou foukaná izolace, která vytvoří celistvou vrstvu bez zbytečných spár a tepelných mostů.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone Climawood


DŘEVOSTAVBA

ImageImageCLIMATIZER PLUS® díky svým technickým vlastnostem (vysoká měrná tepelná kapacita - 2020 J/kg.K) vylepšuje vlhkostní a tepelně akumulační režim nízkoenergetických domů, pasivních domů a dřevostaveb. Tam, kde je s izolací vyrobenou z umělých vláken příliš teplo nebo zima, s CLIMATIZEREM PLUS je v konstrukci příjemně! Jednoduše se vyplní konstrukce předvrtaným otvorem za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Tímto způsobem je možné plnit obvodové stěny, příčky, stropy i střechy dřevostaveb. Zajímavá možnost využití CLIMATIZERu PLUS® u dřevostaveb je téměř suchý nástřik izolace do instalační předstěny. Takto se izolace provádí po provedení instalací, před zaklopením obkladovými deskami. Vytvoří se tak izolace přímo na míru opět bez zbytečných spár a tepelných mostů.

Nejen pro dřevostavby máme celou řadu produktů pro zajištění vzduchotěsnosti – ProCLIMA. Dřevovláknité systémy, pro vytváření vnitřní i vnější obálky budovy Unger DIFFUTHERM® vhodné pro omítky i větrané systémy.

Pro pasivní domy zajišťujeme diagnostiku pomocí Blowerdoor testu. V případě odběru našich produktů v celkové hodnotě nad 30.000,- Kč bez DPH je provedení jednoho testu zdarma.

doporučené izolační materiály:
Climatizer Climastone ClimawoodClimastyren


VĚTRANÉ FASÁDY

ImageImagePro fasády máme několik různých typů řešení:

Větrané fasádní systémy:

 • Nástřikem stříkané izolace CLIMATIZER PLUS® do připraveného dřevěného roštu (obvykle dvojitý). Následně se izolace zarovná srovnávací frézou. Na takto připravený povrch se připevní větrotěsná difúzní folie ProCLIMA®, která zajišťuje ochranu proti pronikání proudícího vzduchu do izolace a zároveň tvoří pojistnou izolaci proti vodě, která by mohla zatéct přes obklad. Tato folie navíc napomáhá aktivnímu transportu vlhkosti z interiéru do větrané mezery, kde dochází k jejímu odvětrání. Po vytvoření této vrstvy se namontuje rošt pro vymezení větrané mezery. Na tomto roštu se zároveň provede vyrovnání nerovností. Na takto připravený rošt se připevní fasádní obklad např. Vinyl Siding. Tato konstrukce je vhodná pro tloušťku izolace do 15 cm.

 • Vytvoření dutiny pro izolaci pomocí expanderů. Tímto způsobem lze vytvořit izolační dutiny v rozmezí 145 - 365 mm. Tento systém umožňuje i srovnání nerovností v poměrně velkém rozsahu. Po montáži a vyrovnání základního roštu z expanderů se na něj namontují dřevovláknité desky UdiTOP® 22 mm. Dalším krokem je montáž roštu pro vytvoření větrané mezery a následně se vzniklá dutina vyfouká foukanou izolací. Posledním krokem je samotný obklad.

Kontaktní systémy:

 • Může být vytvořen stejným systémem, ktrý je popsán v předchozím odstavci s tím rozdílem, že se na expandery namontují dřevovláknité desky UdiSPEED® min. 40 mm. Provede se vyplnění foukanou izolací. Následně se na desky nanáší omítkový systém. Ten je rovněž od výrobce Unger DIFFUTHERM a je sladěný s podkladovou deskou.

 • Další kontaktní systém, který nabízíme je UdiRECO®. Jedná se o kompozitní desku slouženou z měkké a tvrdé dřevovláknité desky, speciálního kotevního systému a omítkového systému.

doporučené izolační materiály:
Climatizer


Pokud je to možné všechny konstrukce navrhujeme jako difúzně otevřené.

Porovnání tepelně technických parametrů materiálů pro foukané izolace:

PARAMETR Image Image Image Climawood
Vhodnost Pro většinu staveb Pro vyšší protipožární nároky Pro vlhké prostory Pro většinu staveb
Součinitel teplené vodivosti λ (W.m-1.K-1) 0,037 ImageImageImage 0,036 - 0,041 ImageImageImage 0,034 ImageImageImage 0,040 ImageImageImage
Měrná tepelná kapacita Cd (J.kg-1.K-1) 2020 ImageImageImage 900 ImageImageImage cca. 1200 (výrobce neuvádí) ImageImageImage 2100 ImageImageImage
Objemová hmotnost (kg.m-3) 30 – 90 40 – 130 11 – 14 32 – 45
Slehnutí matriálu (volné foukání na vodorovnou plochu) 10 – 15 % 10 – 15 % 0 % 10 – 15 %
Slehnutí materiálu (objemové plnění – střechy, stropy, stěny) 0 % ImageImageImage 0 % ImageImageImage 0 % ImageImageImage 0 % ImageImageImage
Reakce na oheň C-s1, d0 ImageImageImage A1 ImageImageImage E ImageImageImage E ImageImageImage
Index šíření plamene (mm.min-1) 0 ImageImageImage 0 ImageImageImage Výrobce neuvádí ImageImageImage Výrobce neuvádí ImageImageImage
Maximální teplota použití (°C) 80 (105 krátkodobě) ImageImageImage 200 ImageImageImage Výrobce neuvádí ImageImageImage Výrobce neuvádí ImageImageImage
Faktor difúzního odporu µ 1,1 – 3 ImageImageImage 1,1 ImageImageImage 2 – 5 ImageImageImage 1 – 2 ImageImageImage
Cena (Kč.m-3) 1010 – 1840 ImageImageImage 1140 – 3149 ImageImageImage 3344 – 5472 ImageImageImage 1382 – 1944 ImageImageImage
Vhodnost Pro většinu staveb Vyšší protipožární nároky Pro vlhké prostory Pro většinu staveb

Foukaná izolace na splátky

Chcete snížit náklady na vytápění, ale obáváte se, že rodinný rozpočet to neunese?
Nemáte dostatek financí a máte dost vysokých účtů za energie?
Nevadí, nyní můžete získat úspory na splátky.

Nabízíme provedení izolace vašeho domu na splátky. Splátky vždy přizpůsobíme vaším potřebám, tak aby to pro vás bylo co nejvýhodnější. Stačí pro to 1 doklady totožnosti a do 50.000,- Kč není nutné ani potvrzení příjmu. Vy si takto snadno zajistíte lepší tepelnou pohodu a především úspory. Ty vám hravě zaplatí navýšení za úvěr a vy se tak snadno zbavíte zátěže, kterou vám přináší zbytečně vysoká spotřeba tepla.

Jaké jsou možnosti splátkování vám sdělíme pro váš konkrétní případ přímo u vás doma, při prohlídce stavby. Proto nás neváhejte kontaktovat.

UPOZORNĚNÍ:

Počet požadavků na zateplení foukanou izolací neustále narůstá. Konkurenční prostředí je vítané, protože nás posouvá kupředu, umožňuje nám být lepšími a zdatnějšími. Bohužel musíme konstatovat, že se na trhu objevují napodobeniny naší originální technologie. Některé firmy, které do stavební konstrukce aplikují nekvalitní "tepelné izolace" mohou svojí neodborností stavbu dokonce nenávratně poškodit.

Zákazník by si proto měl prověřit odbornost, způsobilost a reference prováděcí firmy, stejně jako originální původ izolačního materiálu. Vyhne se tak těžko identifikovatelným materiálům, kde deklarovaný výrobek nemusí odpovídat skutečnosti (nejen podle názvu). Aplikační firma je povinná se na vyžádání prokázat veškerými platnými doklady. Tepelně izolační materiál musí být vždy v originálním a výrobcem označeném obalu s identifikačními a šaržovými údaji. Obal nesmí být dodatečně uzavřen přelepením, či dokonce zadrátováním uzávěru balení.