Foukaná izolace, tepelná izolace, zateplení, zvukové izolace stačí zavolat: 606 374 548 tel. kontakt
Předchozí Další

Od papíru k izolaci

Od papíru k izolaci

Papír je po bioodpadu druhou nejvýznamnější složkou domovního odpadu. V sídlištní a smíšené zástavbě tvoří až čtvrtinu vyprodukovaného odpadu. Ve venkovské zástavbě se ho v odpadu vyskytuje méně. Některé domácnosti ho část spálí. Používat papír k zatápění nevadí, ale spalovat ho ve velkém je škoda. Papírenský průmysl je energeticky náročné odvětví. Recyklace papíru tuto spotřebu významně snižuje.

Druhým významným důvodem, proč třídit papír, je to, že je to významný zdroj suroviny pro papírny. Těžba dřeva ani zdaleka není schopna pokrýt potřeby papíren. Kdyby se papír nerecykloval, museli bychom snížit jeho spotřebu nebo rozšířit plantáže na výrobu dřeva pro tento průmysl. Oboje by mělo negativní dopad na životní prostředí.

Třídění papíru má v ČR dlouholetou tradici. V posledních deseti letech se hlavně rozšířil jeho sběr do modrých kontejnerů na ulici, papír se ale také již tradičně sbírá na mnoha školách a papír vykupují i sběrny.

Z papíru se třídí:

Třídí se noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých desek, lepší může být darovat je do knihovny), reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty je dobré složit, ať se nevozí vzduch. Recyklace není zadarmo. Čím častěji je kontejnery nutno vyklápět, tím víc za to obce zaplatí.

Častý omyl smíchání vhodného a nevhodného papírového odpadu: Kartony od vajíček a další tzv. nasávaná kartonáž již do kontejneru na papír nepatří. Jedná se o mnohokrát zpracovaný papír nevhodný pro další papírenskou výrobu. Takový patří již do komunálního odpadu. Naopak vlnitá lepenka do modrého kontejneru patří. © tan4ikk - fotolia.com

Do sběru papíru nepatří:

Do sběru nepatří mastný a znečištěný papír, ale ani papír voskový či uhlový.  Do kontejneru nevhazujeme ani samolepky, fotografie, pauzovací papír, pergamen, papír odpuzující vodu (např. používaný pod samolepky), papír na pečení, obaly od vajíček či krabičky od zápalek. Dále sem nepatří hygienické potřeby, kapesníky a dětské pleny. Do papíru nepatří nápojové kartony (tetrapaky). U nich však mohou existovat výjimky. Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22. Značku C/PAP mají tzv. kombinované obaly. Ty se skládají z více materiálů a do modrých kontejnerů nepatří.

Využití sběrového papíru je i ve stavebnictví


 Papír lze recyklovat 5x až 7x. S recyklací se postupně zkracuje délka papírových vláken, což má vliv na vlastnosti z nich vyráběných produktů. Sběrový papír se používá k výrobě papírové lepenky, novinového papíru, širokého sortimentu kancelářských výrobků. Z recyklátu se vyrábí školní sešity či toaletní papír. Z nejméně hodnotných vláken se vyrábí výrobky nasávané kartonáže, např. obaly od vajíček. Z papíru také již 25 let firma CIUR vyrábí foukanou tepelnou izolaci pod názvem CLIMATIZER PLUS®. Papírová cupanina s přídavkem borité soli jako retardéru hoření se fouká do dutin stropů či stěn dřevostaveb. Popřípadě s přidáním vody při aplikaci se jako kašovitá lepivá hmota stříká přímo na stěny, na kterých ulpívá a tato vrstva se pak zaklápí dalšími deskami.Zdroj: estav.cz

více novinek zateplení a zvukové izolace >>>