Foukaná izolace, tepelná izolace, zateplení, zvukové izolace stačí zavolat: 606 374 548 tel. kontakt
Předchozí Další

TEPELNÉ IZOLACE Z CELULÓZY

TEPELNÉ IZOLACE Z CELULÓZY

Tepelné izolace z celulózy

Náklady na teplo, ohřev vody a elektřinu tvoří v dnešní době podstatnou část rozpočtu českých domácností a majitelé starších i nových rodinných domů či jiných staveb jsou nuceni zapřemýšlet o účinném typu zateplení. Vedle ekonomického hlediska může použití dobré tepelné izolace znamenat také krok směrem k ekologičtějšímu způsobu života, protože nižší spotřeba energií omezí zátěž životního prostředí při získávání energií (především z neobnovitelných zdrojů) i při produkci splodin a odpadu.

Tepelné izolace

lze rozdělit na izolace střech a mezistřešních konstrukcí, izolace stropů a izolace stěn. U většiny starších staveb je nutné provést dodatečnou tepelnou izolaci na všech třech těchto úrovních, neboť jedině tak lze zabránit vzniku tzv. tepelných mostů a minimalizovat ztráty tepla do vnějšího prostředí. Starší domy, nejčastěji z období 60. a 70. let, využívaly různé typy deskové tepelné izolace nebo dosahovaly tepelné izolace pomocí vzduchové vrstvy uzavřené uvnitř stropu či stěny. Vzduch je totiž jedním z nejlepších a nejlevnějších způsobů tepelné izolace. Deskové tepelné izolace zaznamenaly od těch dob samozřejmě mnoho inovací, stále více  příznivců si však získávají foukané tepelné izolace pomocí celulózových vláken.

Foukané tepelné izolace

Foukaná izolace na bázi celulózy se vyznačuje tepelně izolačními vlastnostmi, které předčí tradiční materiály používané pro tepelné izolace jako např. skelná vata - viz tabulka měrného tepla níže. Vysoké měrné teplo foukané tepelné izolace znamená nízkou hodnotu tzv. součinitele tepelné vodivosti, který je hlavním kritériem pro určení tepelně izolačních vlastností určité látky. Charakterizuje vlastně schopnost materiálu vést teplo. U materiálu použitého pro zateplení tedy požadujeme, aby byli součinitel tepelné vodivosti co nejnižší a měrné teplo co nejvyšší.

  Měrné teplo suchého vzduchu 1010 J/kg.K
  Měrné teplo foukané tepelné izolace 1640 J/kg.K
  Měrné teplo skelné vaty 940 J/kg.K
  Měrné teplo kamenné vlny 880 J/kg.K
  Měrné teplo měkkého dřeva 2510 J/kg.K
  Měrné teplo železobetonu 1020 J/kg.K
  Měrné teplo plné cihly 920 J/kg.K

 

Hmoty připravené na bázi celulózy používané dnes pro zateplení objektů mají vedle vysoké účinnosti zateplení mnoho dalších výhod. První výhodou je cena samotných izolačních materiálů, dodávky i montáže tepelné izolace, neboť je nižší nebo srovnatelná s klasickými deskovými typy tepelné izolace. Další výhodou je šetrný způsob aplikace foukané tepelné izolace do izolovaných prostorů. Hmota se dopravuje do místa použití pneumaticky pomocí hadic a plní se dovnitř stěny či stropu přes malé otvory. Při aplikaci tepelné izolace do střešních konstrukcí je nutné vytvořit pro pracovníky vlezy, neboť musí před aplikací tepelné izolace zhodnotit stav konstrukce a navrhnout optimální postup tepelné izolace. Omezují se tak zásahy do stávajících staveb a celý proces zateplení objektu pomocí foukané tepelné izolace se výrazně urychluje oproti jiným typům tepelné izolace. Zateplení domu lze díky tomu provádět v kterémkoliv ročním období. Foukaná izolace je také velmi přesným způsobem zateplení, neboť dovoluje perfektně kopírovat izolovaný prostor se všemi jeho nepravidelnostmi v podobě nosníků, příček apod.

Celulózové tepelné izolace jsou ekologické

Důležitou vlastností celulózové tepelné izolace je i její šetrnost k životnímu prostředí a zdravotní nezávadnost. Celulóza je totiž nejběžnější organickou látkou v přírodě, je stavební složkou všech rostlin a pokud se tedy části celulózové tepelné izolace dostanou do životního prostředí, dojde k jejich rozkladu přirozenou cestou. Celulózová hmota používaná pro tepelné izolace má díky svému zpracování a aplikaci jako foukaná izolace výborné protipožární vlastnosti, obohacením např. o soli kyseliny borité zabraňuje vzniku plísní, zamezuje také pronikání hmyzu či hlodavců do objektů. Vedle zateplení je celulózová foukaná izolace i vhodným prostředkem pro akustickou izolaci budov.

Pokud plánujete zateplení objektu a zaujal Vás tento typ tepelné izolace, pak nás neváhejte kontaktovat a zdarma s námi probrat Váš konkrétní případ zateplení.

více novinek zateplení a zvukové izolace >>>