Foukaná izolace, tepelná izolace, zateplení, zvukové izolace stačí zavolat: 606 374 548 tel. kontakt
Předchozí Další

Zateplení střech & zateplení budov

Zateplení střech & zateplení budov

Zateplení

Kvalitní zateplení objektu představuje pro většinu majitelů nemalou investici peněz, času, někdy i vlastní práce, avšak to platí pouze zpočátku. Vložené prostředky a úsilí se každému, kdo se k zateplení domu odhodlal, brzy vrátí zpět. Výsledkem dobře provedené tepelné izolace domu je totiž úspora energie o 40 až 50% oproti stavu, který předcházel zateplení objektu.

Problém tepelné izolace objektu by měl být vždy řešen komplexně. Tepelná ochrana domu by se měla týkat zateplení obvodových, někdy i vnitřních stěn, dále zateplení oken, stropů a střech, případně také objektů, které s domem sousedí. Pro představu uveďme přibližné rozložení úniku tepla různými částmi jednopodlažního rodinného domu: obvodové zdi – 35%, okna a dveře – 25%, střecha – 25%, podlaha – 15%.

Zateplení stěn

lze provést třemi základními způsoby, ne všechny jsou však stejně výhodné. Umístění tepelné izolace lze provést dovnitř konstrukce, dále na vnější tzv. chladnou stranu konstrukce nebo na vnitřní tzv. teplou stranu konstrukce. Třetí způsob, tedy vnitřní zateplení stěny, však nelze doporučit a používá se pouze ve vyjímečných případech (členité budovy nebo budovy památkově chráněné). Při tomto typu zateplení je dřívější vnitřní povrch stěny, nyní pod izolací, chladnější než byl před provedením zateplení, protože stěna nemůže akumulovat teplo z místnosti. Z toho pak vyplývají nevýhody vnitřního zateplení, mezi které patří kondenzace par uvnitř objektu a snadný vznik plísní, častý vznik tepelných mostů a únik tepla z místnosti. Oproti ostatním typům zateplení se prodlužuje topná sezóna a problémem může být i zmenšení prostoru v místnosti.

Vnější zateplení

je nejčastěji volenou a nejúčinnější cestou tepelné ochrany stěn. Riziko vzniku tepelných mostů a kondenzace par uvnitř objektu se při tomto zateplení snižuje na minimum, neboť kondenzační zóna par je posunuta směrem ven z objektu. Povrch stěny je vedle zateplení navíc chráněn před vlivy atmosféry a dům získá novou fasádu. Lze odstranit také menší statické poruchy budovy a při provádění zateplení objektu nedochází k narušení života jeho obyvatel.

Pro účinnost zateplení je důležitá technologie jeho provedení a použitý materiál. Nabídka obojího je v dnešní době široká. U materiálu je významnou charakteristikou tzv. součinitel tepelné vodivosti, jehož hodnota by měla být nižší než 0,05 W/(mK). Tato veličina udává schopnost materiálu vést teplo, což je u materiálu pro zateplení nežádoucí a proto by měl být součinitel co nejnižší. Stále více majitelů domů volí v posledních letech, vedle tradičních materiálů a technologií, tepelné izolace na bázi celulózy, které jsou aplikovány moderní technologií jako tzv. foukaná izolace. Jejich výhodou jsou výborné tepelně izolační vlastnosti, cena, ekologická šetrnost, zdravotní nezávadnost, přesnost aplikace i na značně členité povrchy a rychlost provedení zateplení objektu.

Tloušťka materiálu při zateplení závisí na typu technologie, na konstrukčních možnostech stavby, měla by také dát do optimálního poměru budoucí náklady na vytápění a investici do zateplení. U vnějšího zateplení se může pohybovat od 10 až do 40 cm.

Zateplení střech a střešních konstrukcí

musí být provedeny velmi přesně, záleží na kvalitě každého detailu. Kondenzace vodních par je zde vyšší než u obvodových stěn, důležité je také zabránit pronikání dešťové vody do střešní konstrukce. Zateplení musí tedy provázet kvalitní hydroizolace. Provedení zateplení se odvíjí od tvaru střechy, od toho, zda je jednoplášťová nebo dvouplášťová, větraná či nevětraná.

Omezení tepelných ztrát prostupem přes okna je možné provést zvolením správného typu okna a toto zateplení doplnit utěsněním spár v oblasti rámu. Nadměrné utěsnění spár kolem oken však může mít nepříznivé důsledky. Pokud zamezíme přirozené infiltraci vzduchu, dojde k hromadění vlhkosti uvnitř místnosti a pak hrozí vznik plísní, jež jsou nebezpečné pro lidské zdraví.

Komplexní zateplení

objektu představuje poměrně složitou věc a je vhodné spolupracovat při jeho realizaci s odborníky. Domnívat se, že zateplení zvládne člověk sám, bez odborného posouzení a návrhu řešení tepelné izolace, se mnohdy nevyplácí. Při návrhu vhodného zateplení je nutné znát stávající tepelně izolační vlastnosti budovy, místa vzniku tepelných mostů a jejich vliv, teplotu a vlhkost v jednotlivých částech objektu, stav konstrukce objektu a jeho případné statické nedostatky.

více novinek zateplení a zvukové izolace >>>