Foukaný grafitový polystyren CLIMASTYREN

vhodný pro konstrukce s rizikem působení vlhkosti

Foukaná izolace CLIMASTYREN® je tvořena kuličkami gravitovaného polystyrenu s téměř nulovou nasákavostí. Díky tomu je tato foukaná izolace vhodná především pro prostory ohrožené vlhkostí. Např. podlaha nad teréne bez hydroizolace, dilatační spáry, předstěny apod.

Foukanou izolaci CLIMASTYREN® jsme do našeho sortimentu zařadili v roce 2012 především pro speciální konstrukce ohrožené vlhkostí. Do těchto konstrukcí nelze použít ani CLIMATIZER PLUS® ani CLIMASTONE®.

Použití:

Stěny

Podlahy

Příčky

Výhody:

  • Velni dobrý součinitel tepelné vodivosti.

  • Nízká hmotnost.

  • Téměř nulová nasákavost.

Nevýhody:

  • Nevhodné pro volné foukání do prostor s vyšší prouděním vzduchu.

  • Dutiny musí být velmi dobře utěsněny, materiál se chová jako kapalina.

  • Vysoká cena.