Diagnostika

V diagnostice staveb z pohledu tepelných izolací nabízíme tři základní metody:

Vizuální kontrola

Termografické snímkování

– průkazné
– orientační

Blowerdoor test

 

Odborná vizuální kontrola

Tato metoda je nejpoužívanější a pro většinu problému stavby je dostatečná. Na základě našich zkušeností v této oblasti již od roku 1991 jsme schopni odhalit velké procento vad a poruch jen konzultací s vámi a vizuální prohlídkou konstrukce.

Tato možnost je v rámci zákaznického servisu poskytována zdarma a nezávazně se současným vytvořením cenové nabídky pro navržená opatření. Při vhodných podmínkách, lze tuto metodu kombinovat s termografií (termovizí).

Termografické (termovizní) snímkování

Jedná se o metodu zobrazení teploty snímkovaného povrchu. Na základě takového snímku jsme schopni určit teplotní či vlhkostní anomálie dané konstrukce. Většinou se zjišťují tepelné mosty či chyby a nedostatky v konstrukci. U termografie je nutné snímkování provádět pouze ve vhodných podmínkách kontrastních teplot a dalších povětrnostních parametrů (min. 15°C mezi interierem a exteriérem apod.).

U průkazného snímkování je výsledkem měření protokol s určením stávajícího stavu s vyznačením chyb a návrh řešení pro jejich odstranění.

Orientační měření může být provedeno spolu s vizuální kontrolou konstrukce a slouží pouze k orientačnímu zpřesnění problémů konstrukce.

K termografii není vždy nutné vlastnit termografickou kameru a další složité přístroje. Někdy nám pomůže příroda. Např při nasněžené vrstvě sněhu se ukážou místa, kde sníh roztává. Pokud taková místa najdete i na vaší střeše neváhejte nás zavolat. Většinou se vám takhle projeví chyby v izolaci.

Blowerdoor test

Tento způsob testování je výrazně složitější a mnohdy vyžaduje současné použití více metod např. výše zmíněnou termografii. Velmi zjednodušeně se jedná a metodu, kdy se do dveřního otvoru namontuje ventilátor a z domu se vysává resp. vhání vzduch. Zjistí se tak jak kvalitně je dům proveden z pohledu vzduchotěsnosti, případně se dají najít místa kudy do domu „táhne“. Tato metoda je naprosto nezbytná pro ověření vzduchotěsnosti obálky budovy pasivních domů resp. všech domů využívajících nuceného větrání.