EXPANDERY – systém dodatečného zateplení, vytvoření izolačních prostor pro střechu, fasádu, podlahu

Expandery jsou jednoduchý stavebnicový systém, kterým lze dodatečně vyrovnat a zateplit fasádu starého domu, vytvořit izolační prostor pro střechu, fasádu, podlahu. Jedná se o velmi lehké prvky, které se snadno instalují, mají velmi malý podíl tepelných mostů. Vysoká variabilita, vysoká účinnost!

Zateplení podlahy či stropu snadno a rychle

Někteří z nás, kteří bydlíme ve starším objektu a půdní prostor využíváme například jen pro skladování nepotřebných věcí či sušení bylinek, často přemýšlíme jak podlahu na půdě rychle a efektivně zateplit a přitom dále používat pro naše účely.

Expandery

Jelikož se nám rok co rok zvyšují náklady na topení, tak se ptáme, proč bychom měli tento prostor zbytečně vytápět? V dnešní době existuje celá řada různých systémů a řešení, ale ne všechny jsou snadné pro zhotovení svépomocí. Představme si jednoduchý systém s možností vyrovnání podlahy, jejího zateplení a ještě zajištění bezproblémové pochůznosti této nové podlahy.

Tento systém se skládá z několika prvků (říká se jim Expandery), které jsou snadno opracovatelné a lehce přenosné. Jedná se o suchý a lehký systém, který nikterak stávající strop příliš nezatíží a odpadá i riziko zabudované vlhkosti – tedy žádné mokré stěrky či betonáž. Velmi rychle a jednoduše tímto systémem vytvoříte izolační prostor pro následné položení podlahy.

Systém podlahy s možností vyrovnání je složený z podlahové kapsy BT a z krokevního expandéru SE. Podlahová kapsa je spodní prvek, do kterého se následně osadí krokevní expandér SE a oba prvky se k sobě přišroubí. Velikost spodní kapsy je 85 mm na výšku, která nám slouží jako rezerva v případě vyrovnání menších nerovností stávajícího stropu. Oba prvky jsou 240 cm dlouhé a velmi lehké. Materiálem prvků je OSB a překližka, jsou snadno opracovatelné do potřebných délek.

Pokud máme stávající podlahu rovnou, tak můžeme použít obdobný systém, kdy místo podlahové kapsy s možností vyrovnání použijeme izolační dřevovláknitý hranol DP. Docílíme tak vytvoření pochozí podlahy téměř bez tepelných mostů, se současným snížením kročejového hluku z půdního prostoru. Hranoly z izolační dřevovláknité desky jsou opatřené drážkou v délce 240 cm, do které se osadí dle potřebné tloušťky izolace krokevní expandéry SE.

Jak se tedy s těmito prvky pracuje? Snadno!

Spodní prvky – podlahová kapsa BT nebo izolační hranol DP, se rozmístí v potřebné osové vzdálenosti dle použitých vrchních nosných desek ( např. OSB). Běžný rozestup pro 18 mm silnou pochozí OSB desku je 62,5 cm. Do drážky se poté dle potřebné tloušťky izolace zasune krokevní expander SE a vše je hotové.

S naším systémem jsou možné tloušťky izolace od 200 do 400 mm. Na krokevní expandery SE potom můžete rychle a hospodárně položit i masivní dřevo, například dřevěné palubky. Vzniklý izolační prostor pak snadno nejlépe zaizolujete izolací. Velmi vhodné jsou k tomuto účelu tzv. foukané izolace (cena není jedinou výhodou). Na trhu jsou k dispozici foukané minerální izolace nebo foukaná celulóza. O technologii a možnostech použití foukané izolace si přečtěte v tomto článku.

Oba systémy se hodí i pro vytvoření jen pochozích lávek, kdy například izolujete půdu na volno a potřebujete se dostat např. jen ke komínovým tělesům, anténě atd. V tomto případě je dobré upevnit podlahovou kapsu BT i izolační hranol ke stávající podlaze pomocí šroubů. Izolační hranol DP je pro zvýšení pevnosti celého systému pochozí lávky dobré opatřit uhlovou lištou, např. z OSB pásků, které k izolačnímu hranolu DP přilepíte.

Závěrem je důležité říci, ze při rekonstrukci či nové realizaci podlahy existuje celá řada detailů a konstrukčních variant, které musí být vyřešeny. Proto se poraďte s odborníkem, který vám skladbu správně navrhne, aby vám dlouho a bez problémů sloužila.

.