FOUKANÉ IZOLACE

Foukaná izolace je způsob izolování stavebních konstrukcí pneumatickým foukáním sypkých izolačních materiálů přímo do izolované konstrukce. Lze tak vytvářet izolaci přímo na míru dané konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Na výběr nabízíme několik typů kvalitních izolačních materiálů, které ihned po aplikaci přináší snížení nákladů na vytápění či klimatizaci objektů.

CO JSOU FOUKANÉ IZOLACE?

Foukaná izolace je způsob izolování stavebních konstrukcí pneumatickým foukáním sypkých izolačních materiálů přímo do izolované konstrukce. Lze tak vytvářet izolaci přímo na míru dané konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Na výběr nabízíme několik typů kvalitních izolačních materiálů, které ihned po aplikaci přináší snížení nákladů na vytápění či klimatizaci objektů.

PROČ FOUKANÉ IZOLACE?

 • Snížení nákladů na vytápění až o 50%.

 • Použití pro zateplení většiny stavebních konstrukcí (stropy, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky).

 • Dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez zbytečných spár a tepelných mostů.

 • Aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let.

 • Jednoduchá technologie bez zbytečných odpadů.

 • Rychlá aplikace během několika hodin.

 • Malý zásah do stávajících konstrukcí.

 • Vaši pohodu nenarušíme zbytečným přenášením materiálu obytným prostorem na místo určení. Materiál je dopravován z auta hadicí až do izolované konstrukce.

 • Používáme pouze kvalitní, časem prověřené a hlavně certifikované materiály.

 • Foukanou izolací zajistíme vašemu objektu ideální tepelnou pohodu.

 • Velmi příznivý poměr cena/užitná hodnota.

 • Dlouhodobá a bezproblémová životnost.

Proč foukané izolace právě od nás?

Naše firma má zkušenosti s foukanou tepelnou izolaci více než 22 let. Od roku 1991 jsme realizovali tisíce staveb s využitím foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. Od prvního setkání s foukanou izolací jsme se dostali mezi stěžejní aplikační firmy v ČR. K tomuto faktu výrazně přispěla velmi úzká, dlouhodobá a kvalitní spolupráce s výrobcem tepelné izolace CLIMATIZER PLUS®, sledování posledních trendů ve vývoji oblasti tepelných a akustických izolací a jejich použití ve stavbách. Nedílnou součástí je také spolupráce s předními českými odborníky v oblasti tepelných izolací z řad akademické i odborné veřejnosti.

Zaměřujeme se hlavně na kvalitu prováděných děl, maximální možnou úsporu nákladů zákazníků na provoz staveb a udržování ekologických hodnot. V tomto směru nám pomáhá vybavení velmi kvalitním strojním vybavením a nářadím (Krendl, X-Floc, HILTI), stejně jako vozový park a hlavně stabilní a profesionální tým pravidelně proškolovaných pracovníků.

V současné době jsme nejvýznamnější aplikační firma tepelné izolace (akustické izolace) CLIMATIZER PLUS® v Moravskoslezském kraji a zároveň patříme mezi nejvýznamnější aplikační firmy v ČR.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ FOUKANÉ IZOLACE PODLE KONSTRUKCE

Nejdůležitější plochou k izolaci je střecha či strop. Utíká tudy nejvíce tepla a je zde největší prostor pro úspory nákladů na vytápění. Jednoduchá fyzika říká, že teplo stoupá nahoru. Proto jsou největší úniky právě špatně izolovanou střechou nebo stropem. Přitom zateplení stropu či střechy není finančně příliš náročně a díky vysoké efektivitě a cenám energií je jeho návratnost již od 3 let.

Foukanou izolaci lze využít pro většinu konstrukcí. Díky aplikaci foukáním kvalitními stroji se dostane snadno i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kde se žádný jiný izolační materiál nedostane, vlákna jsou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez mezer a spár, bez výskytu tepelných mostů.

CHCETE UŠETŘIT AŽ 40% NÁKLADŮ NA TOPENÍ? NECHTE SI ZATEPLIT STROP, ČI STŘECHU FOUKANOU IZOLACÍ OD NÁS

NAJDĚTE SI VÁŠ TYP STAVBY:

PLOCHÁ STŘECHA

V případě ploché dvouplášťové střechy, je největší chybou doby minulé špatná tepelná izolace. V létě se střecha přehřívá a v horním patře je příliš vysoká teplota. V zimě je naopak chladněji z důvodu unikání tepla. To jde napravit jednoduše aplikací foukané izolace do dutiny ploché střechy. Aplikace je prováděna průlezem nebo otvory ve střeše. Pokud uvažujete o výměně střešní krytiny je ideální spolu s výměnou krytiny vyřešit i tepelnou izolaci. Důležitou součástí zateplení je i správný návrh odvětrávání. To se nejlépe řeší pomocí aktivních větracích hlavic.

TRÁMOVÝ STROP

Mnoho lidí uvažuje o izolaci střechy na půdě. Pokud ovšem není půda využívána k bydlení a není vytápěná je mnohem efektivnější izolace dutého trámového stropu. Je to velmi rychlé, jednoduché a účinné řešení. Zásadou při využívání tepelné izolace je oddělit vytápěný prostor od nevytápěného. Pro provedení foukané izolace není nutné vyklízet půdní prostor, stačí nám cca. 1 m široký pruh obvykle středem půdy. Stačí pouze odklopení pár prken a vyplníme dutiny až do vzdálenosti 5 m. Nezasahujeme do obytného prostoru, tím nenarušíme chod vaší domácnosti nebo firmy. Izolaci stropu takhle zvládneme obvykle v průběhu jedno dne. Izolační efekt je okamžitý.

BETONOVÝ STROP

U betonového stropu, který nemá dutinu, se izolace nafouká přímo na povrch stávající podlahy. Tam kde není potřeba podlaha a je nutné dostávat se např. ke komínům, vytvoří se revizní lávky. Pokud je potřeba pochozí podlaha snadno se vytvoří nový izolační prostor pomocí expandérů. Tím se nejen vyrovná stávající podlaha, ale vytvoří se dutina pro foukanou izolaci s minimálními tepelnými mosty.

VAZNÍKOVÁ STŘECHA

Tento typ střešní konstrukce je velmi oblíbeným způsobem vytvoření střechy jak rodinných domů, tak komerčních hal. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů konstrukce, které je tímto způsobem velmi pracné a mnohdy nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je opět mnohem lepší cestou foukaná izolace, která vytvoří celistvou vrstvu bez zbytečných spár a tepelných mostů.

VĚTRANÉ FASÁDY

Tento typ střešní konstrukce je velmi oblíbeným způsobem vytvoření střechy jak rodinných domů, tak komerčních hal. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů konstrukce, které je tímto způsobem velmi pracné a mnohdy nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je opět mnohem lepší cestou foukaná izolace, která vytvoří celistvou vrstvu bez zbytečných spár a tepelných mostů.

Větrané fasádní systémy:

 • Nástřikem stříkané izolace CLIMATIZER PLUS® do připraveného dřevěného roštu (obvykle dvojitý). Následně se izolace zarovná srovnávací frézou. Na takto připravený povrch se připevní větrotěsná difúzní folie ProCLIMA®, která zajišťuje ochranu proti pronikání proudícího vzduchu do izolace a zároveň tvoří pojistnou izolaci proti vodě, která by mohla zatéct přes obklad. Tato folie navíc napomáhá aktivnímu transportu vlhkosti z interiéru do větrané mezery, kde dochází k jejímu odvětrání. Po vytvoření této vrstvy se namontuje rošt pro vymezení větrané mezery. Na tomto roštu se zároveň provede vyrovnání nerovností. Na takto připravený rošt se připevní fasádní obklad např. Vinyl Siding. Tato konstrukce je vhodná pro tloušťku izolace do 15 cm.

 • Vytvoření dutiny pro izolaci pomocí expanderů. Tímto způsobem lze vytvořit izolační dutiny v rozmezí 145 – 365 mm. Tento systém umožňuje i srovnání nerovností v poměrně velkém rozsahu. Po montáži a vyrovnání základního roštu z expanderů se na něj namontují dřevovláknité desky UdiTOP® 22 mm. Dalším krokem je montáž roštu pro vytvoření větrané mezery a následně se vzniklá dutina vyfouká foukanou izolací. Posledním krokem je samotný obklad.

Kontaktní systémy:

 • Může být vytvořen stejným systémem, ktrý je popsán v předchozím odstavci s tím rozdílem, že se na expandery namontují dřevovláknité desky UdiSPEED® min. 40 mm. Provede se vyplnění foukanou izolací. Následně se na desky nanáší omítkový systém. Ten je rovněž od výrobce Unger DIFFUTHERM a je sladěný s podkladovou deskou.

 • Další kontaktní systém, který nabízíme je UdiRECO®. Jedná se o kompozitní desku slouženou z měkké a tvrdé dřevovláknité desky, speciálního kotevního systému a omítkového systému.

Pokud je to možné všechny konstrukce navrhujeme jako difúzně otevřené.

KLENBY

U klenutých stropů lze snadno provést izolací pomocí foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. Ta se při aplikaci zvlhčuje a tím se díky přírodnímu ligninu obsaženému v celulóze přilepí k podkladu. Nehrozí tak sesouvání na skloněných částech klenby.

ŠIKMÁ STŘECHA

Je jednou z mnoha konstrukcí, které je velmi výhodné izolovat foukanou izolací. Vznikne tak precizně izolovaná konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Foukaná izolace se nejčastěji plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny nebo předvrtaným otvorem do konstrukce. Toto řešení je samozřejmě vhodné jak pro novostavby tak rekonstrukce.

Foukaná izolace na splátky

Chcete snížit náklady na vytápění,
ale obáváte se, že rodinný rozpočet to neunese?

Nemáte dostatek financí a máte dost vysokých účtů za energie?
Nevadí, nyní můžete získat úspory na splátky.

Nabízíme provedení izolace vašeho domu na splátky. Splátky vždy přizpůsobíme vaším potřebám, tak aby to pro vás bylo co nejvýhodnější. Stačí pro to 1 doklady totožnosti a do 50.000,- Kč není nutné ani potvrzení příjmu. Vy si takto snadno zajistíte lepší tepelnou pohodu a především úspory. Ty vám hravě zaplatí navýšení za úvěr a vy se tak snadno zbavíte zátěže, kterou vám přináší zbytečně vysoká spotřeba tepla.

Jaké jsou možnosti splátkování vám sdělíme pro váš konkrétní případ přímo u vás doma, při prohlídce stavby. Proto nás neváhejte kontaktovat.

UPOZORNĚNÍ:

Počet požadavků na zateplení foukanou izolací neustále narůstá. Konkurenční prostředí je vítané, protože nás posouvá kupředu, umožňuje nám být lepšími a zdatnějšími. Bohužel musíme konstatovat, že se na trhu objevují napodobeniny naší originální technologie. Některé firmy, které do stavební konstrukce aplikují nekvalitní „tepelné izolace“ mohou svojí neodborností stavbu dokonce nenávratně poškodit.

Zákazník by si proto měl prověřit odbornost, způsobilost a reference prováděcí firmy, stejně jako originální původ izolačního materiálu. Vyhne se tak těžko identifikovatelným materiálům, kde deklarovaný výrobek nemusí odpovídat skutečnosti (nejen podle názvu). Aplikační firma je povinná se na vyžádání prokázat veškerými platnými doklady. Tepelně izolační materiál musí být vždy v originálním a výrobcem označeném obalu s identifikačními a šaržovými údaji. Obal nesmí být dodatečně uzavřen přelepením, či dokonce zadrátováním uzávěru balení.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte dotaz? Napište nám!


  V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Váše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Kompletní informace naleznete zde: https://eshop.ito.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/