V dubnu 2009 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na provedení foukané izolace CLIMATIZER PLUS na stropu pod vazníkovou střechou administrativní budovy Ostroj a.s. – nejvýznamnější a největší strojírenské firmy v Opavě. Bohužel ze strany zadavatele byl požadavek na tloušťku izolace pouze 15 cm. I tak jsme se zhostili aplikace s důrazem na kvalitu a spokojenost zadavatele.