Zateplení ploché střechy rodinného domu na Gagarinově ulici v Opavě, bylo poměrně komplikované vzhledem k malé výšce dutiny ploché střechy. Ta nebyla průlezná, proto jsme se rozhodli pro variantu provedení izolace pomocí nově zřízených aplikačních otvorů v atice objektu. Tato varianta není úplně ideální. V případě nízkých dutin, je nejlepší provedení izolace zároveň s výměnou střešní krytiny. V tomto případě již byla kritina vyměněna cca 1 rok předem. Nevýhody této aplikace spočívají ve vyšší spotřebě matariálu a a následné ceně. Tepelná izolace se musí celoplošně foukat doplna s nízkou objemovou hmotností. Zde se s výhodou využije vlastnosti přirozeného sesednutí materiálu pro vytvoření větrací mezery mezi izolací a bedněním střechy. Aplikační otvory se zachovají ve formě větraček. Do střešní roviny byli osazeny aktivní ventilační hlavice, které zajišťují kvalitnější větraní prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o přízemní atriový domek, byl zvolen větší počet menších hlavic a ty byly osazeny přímo na plochu střechy. Tato varianta byla zvolena jak vzhledem k půdorysnému tvaru objektu, tak s ohledem na architektonický vzhled, kdy by standardní provedení velké ventilační hlavice na vysokém podstavci působilo rušivým dojmem.