Provedli jsme rekonstrukci zateplení štítové stěny Základní školy v Pusté Polomi. Stávající zateplení bylo tvořeno minerální vatou vloženou do dřevěného roštu s větranou mezerou. Povrchová úprava byla tvořena omítkou nanesenou na cementotřískových deskách, což se projevilo jako nevhodné řešení. Časem začali desky praskat a do izolace začalo zatékat. Odstranili jsme tedy stávající zateplení a provedli nové formou nástřiku tepelné izolace CLIMATIZER PLUS. Izolaci nastříkanou do dřevěného roštu jsme překryli membránou ProCLIMA SOLITEX PLUS. Ta zajišťuje ochranu před zatečením, provětráním horních vrstev izolace a zároveň zlepšuje tok vodních par konstrukcí. V dalším kroku byl namontován rošt pro vymezení větrané mezery a následně na něj fasádní obklad Vinyl Siding.