Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS byla v období od dubna do června 2007 aplikována při rozsáhlé rekonstrukci skladištní budovy opavské dopravní firmy TQM – holding s.r.o. v jejím areálu na Těšínské ulici. Tato stavba je výjimečná především příkladnou spoluprací naší firmy a investora. Investor bez nejmenšího zaváhání reagoval na naše doporučení, jak v tloušťce izolace, tak především v zajištění kvalitního odvětrání střešní konstrukce a výsledek je vskutku více než uspokojivý. Foukaná izolace byla aplikována na vodorovném stropu pod železobetonovými vazníky v tloušťce 30 cm. Tato vrstva izolace zajišťuje velmi příjemné klima a hlavně ekonomicky i ekologicky vyvážené hodnoty spotřeby energie pro vytápění budovy. Ke kvalitnímu odvětrání střešní konstrukce přispívají aktivní ventilační hlavice cca. 1 ks na 100 m2 plochy i sada vhodně umístěných a dobře dimenzovaných nasávacích otvorů v podokapním prostoru.