V rámci programu Nová zelená úsporám jsme realizovali izolaci ploché střechy pomocí foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. Pro splnění náročných požadavků na úspory energie byla navržena vrstva tepelné izolace 30 cm. Pro správnou funkci střechy byla na střechu osazena aktivní ventilační hlavice. Vzhledem k nemožnosti provedení nasávacích větracích otvorů v atice, byli použity pasivní ventilační komínky k zajištění množství přisávaného vzduchu potřebného ke kvalitnímu větrání dutiny dvouplášťové střechy.