Trochu nestandardní provedení foukané izolace ploché střechy bylo provedeno v Opavě – Kylešovicích. Klient měl požadavek i po izolaci střechy zachovat úložný prostor. Aby bylo možné strop zároveň tepelně izolovat a následně využívat úložný prostor bylo třeba vytvořit zvýšenou podlahu. K tomu výborně posloužily expandery z našeho sortimentu. V tomto případě se jednalo o izolační dřevovláknitý pásek do kterého byl nasunut krokevní expander. Byl tak vytvořen izolační prostor výšky 20 cm a podlaha pro úložný prostor tvořená MFP panelem. Výhodou tohoto řešení je minimalizace tepelných mostů vlivem nosné konstrukce. To je umožněno jak díky malé tloušťce nosných prvků, tak díky přerušení tepelného mostu zakládacím izolačním páskem z dřevovlákna. Nespornou výhodou provedení je i skládání podlahy z malých dílu, které je tak snadné dostat i do malého prostoru v ploché střeše.

 

Izolace střechy byla provedena foukanou celulózovou izolací CLIMATIZER PLUS®. Většinově v tloušťce 25 cm, v místě úložného prostoru 20 cm.

 

Celá aplikace byla zakončena instalací aktivní ventilační turbíny na střechu. Ta je potřeba pro zajištění kvalitního odvětrání meziprostoru ploché střechy.