Izolace stropu zámku. Na stávající strop s původní izolací malé tloušťky a kvality byla doplněna izolace systému COMPRI®,Climatizer Plus® v tloušťce 40 cm. Izolační vrstva byla překryta folií Compri® DIF. Na svislých stěnách byl proveden rošt pomocí expanderů, rovněž překrytý folií Compri® DIF s přelaťováním. Vzniklá dutina byla vyplněna foukanou izolací CLIMATIZER PLUS®. Dále byla nově vytvořena podlaha pro skladování věcí, byly upraveny revizní lávky a provedeno nové osvětlení.