Hrubá stavba sportovního centra byla provedena formou rámové dřevostavby z KVH hranolů a OSB desek z interieru. Na tento rám byly z exterieru osazeny univerzální expandery pro vytvoření dostatečné vrstvy izolace. Na expandery byl použit systém dřevovláknitých desek UDI Speed® v omítané části a UDI Top® v části s dřevěným obkladem. Následně byla do vzniklé dutiny aplikována izolace CLIMATIZER PLUS®. Po aplikaci byla provedena omítka a dřevěný obklad.

Pro dosažení dostatečné vrstvy izolace byly rovněž ve střešní části použity krokevní expandery. Zde byly na expandery připevněny OSB desky. Pro zajištění parobrzdných a vzduchotěsných vlastností byly OSB jak ve střešní tak stěnové části přelepeny páskami ProCLIMA® RapidCELL. Izolace byla vzhledem ke složitému tvaru střechy aplikována vývrtem do vzniklé dutiny. Vývrt byl následně uzavřen vzduchotěsnou záplatou ProCLIMA® Tescon VANA Patch.