Zajímavá reference kvalitního návrhu ze strany projektanta a neméně kvalitního provedení z naší strany. Jedná se o izolaci stropu a pozedních stěn. Před provedením izolace bylo potřeba vyrobit pomocné konstrukce pro ochranu a aplikaci izolace pomocí expanderů HUFFER, membrán ProCLIMA®, revizní lávky a novou podlahu v části půdy. Ve většině plochy byla použita foukaná izolace CLIMATIZER PLUS® aplikována pneumatickým foukáním. Na šikminu nad schodištěm byla izolace aplikována volně nástřikem, aby nedošlo k jejímu sesunutí. Kolem komínových těles byla použita minerální izolace CLIMASTONE®. Veškerá izolace byla překryta protiprachovou folií.