V roce 2010 byla provedená izolace podkroví pomocí foukané izolace Climatizer Plus na bytovém domě v Klimkovicích. V roce 2014 došlo v původní konstrukci krovu k porušení statiky a bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Na základě tohoto rozhodnutí byla zafoukaná izolace odsáta a po provedení rekonstrukce opět vrácena do nově zbudované konstrukce.