Velmi zajímavá zakázka prokazující vysokou kvalitu foukané izolace CLIMATIZER PLUS® zkouškou trvající 21 let.

V roce 1993 byla provedena izolace střešní konstrukce tělocvičny foukanou izolací CLIMATIZER PLUS®.

V roce 2014 bylo rozhodnuto o rekonstrukci podhledu, který nesl i foukanou izolaci CLIMATIZER PLUS®. Původní izolace byla odsáta a po provedení nového podhledu opět aplikována zpět do nové konstrukce. Z interiéru byla konstrukce opatřena parobrzdnou folií ProCLIMA® INTELLO PLUS a pohledovou část tvoří SDK se zvýšenou pevností. Nová dutina byla proti stávající zvětšena. Proto bylo potřeba použít i novou foukanou izolaci. Samozřejmě byl znovu použit materiál CLIMATIZER PLUS®.

Součástí dodávky bylo odstranění starého a provedení nového osvětlení. Zároveň byly dodány nové ochranné kryty světel.

Provedení zakázky výše uvedeným způsobem, bylo samozřejmě ekonomicky zajímavější než likvidace starého a použití nového materiálu. Nesporný přínos je ale i v oblasti ekologické. Již v roce 1993 byl zpracován odpadní papír pro výrobu izolace CLIMATIZER PLUS®, v roce 2014 pak tento materiál nemusel bezúčelně skončit na skládce, ale slouží znovu v nové konstrukci. Navíc tento materiál nemusel být transportován dopravními prostředky. Po odsáti neopustil areál školy a vrátil se zpět do konstrukce bez nutnosti zbytečného spálení PHM pro jeho přepravu. Takto lze prakticky a snadno přispět ke zlepšování životního prostředí.