Začátkem prosince 2008 jsme byli osloveni firmou FAUMOD s.r.o. s požadavkem na snížení prostupu tepla stropní konstrukci. Průzkumem stavby jsme zjistili, že se jedná o vazníkovou konstrukci se zavěšeným podhledem. Podhled byl tvořen lehkým vlnitým plechem a na něm byla uložena stávající izolace. Ta zcela neodpovídala funkčním požadavkům. Jednotlivé rohože byly uloženy ledabyle s velkými spárami a netěsnostmi kolem detailů konstrukce. Místy izolace zcela chyběla. Nedostatečná byla rovněž i její tloušťka. Pro funkční zateplení tohoto stavu jsme s výhodou využili systém foukané izolace Climatizer Plus. Byla tak vytvořena tepelně izolační vrstva bez zbytečných spár a tepelných mostů. Zároveň jsme doporučili provedení kvalitního aktivního odvětrání prostoru nad izolací pomocí aktivních ventilačních turbín.