Větraná fasáda provedena systémem stříkané izolace CLIMATIZER PLUS® do dvojitého dřevěného roštu. Izolace je překryta kvalitní difuzní folií pro větrané fasády s přiznanou sparou ProCLIMA® SOLITEX QUATTRO FRONTA. Spoje jsou přelepeny páskami ProCLIMA® TESCON INVIS. Vznikla tak kvalitní pojistná vrstva pro izolaci s perfektními spoji a bez viditelných potisků. Následně je proveden diagonální rošt z hoblovaného modřínu, natřený olejem. Na takto provedený rošt je pomocí nerezových vrutů namontován obklad z modřínových prken upravený metodou opálení povrchu a napuštění přírodním tungovým olejem.