Rekonstrukce fasády se zateplením. Na zakázce byla provedena izolace CLIMATIZER

PLUS® formou nástřiku do dřevěného roštu. Ta byla následně překryta kvalitní difúzní folií

ProCLIMA® Solitex WA. Na takto připravenou konstrukci byl namontován rošt, pro fasádu.

Tento rošt slouží pro srovnání konstrukce a vytvoření větrané mezery mezi obkladem a izolací. Na

tento rošt je následně namontován materiál SolidBrick v oblasti soklu a rohů objektu a ve zbytku

plochy je instalován fasádní obklad Vinyl Siding.