Realizace foukané izolace ploché dvouplášťové střechy ve dvou etapách.
První etapa:
Částečným rozkrytím střechy přístavby byla provedena foukaná izolace CLIMATIZER PLUS®. Stávající izolace nebyla provedena dobře, bylo proto třeba izolaci doplnit. Po aplikaci byla střecha zpět zakryta a doplněna o přisávací komínky a aktivní ventilační hlavici.

Druhá etapa:
Původní plochá dvouplášťová střecha objektu byla rovněž izolována vrstvou izolace CLIMATIZER PLUS® a stejně jako u přístavby doplněna sacími komínky a aktivní ventilační hlavicí. Zde nemuselo být provedeno částečné rozkrytí střechy. Pro provedení foukané izolace nám stačil průlez vytvořený jako otvor pro osazení ventilační hlavice.