Na přelomu května a června 2007 jsme za využití tepelné izolace CLIMATIZER PLUS realizovali zateplení stropu na jedné ze tří opavských funkcionalistických vil architektonické dvojice bratří Šlapetů. Původní rodinný dům MUDr. K. Martínka, Opava, 1935-36 na Rolnické ulici v Kateřinkách je dnes využívan jako stomatologické středisko. Tato relativně málo známá stavba bratří Šlapetů je zastřešena pultovou střechou. Stávající stav konstrukce již neodpovídal požadavkům na prostup tepla, potažmo úspory energií. Foukaná izolace, kterou jsme provedli do dutiny mezi střechou a stropem v průběhu komplexní rekonstrukce interieru, jsme následně doplnili o chybějící odvětrání střešního prostoru. Jsme rádi, že i u těchto architektonicky významných staveb může námi aplikovaná foukaná izolace CLIMATIZER PLUS pomoci.