Zatepelní stropních konstrukcí obecního úřadu a společenského sálu obce Albrechtičky bylo porvedeno pomocí foukané izolace CLIMATIZER PLUS®. V části nad sálem byl dřevěný trámový strop zhora zabedněný jen středem. Část stropu byla realizována ve sklonu. Zde bylo využito cíleného zvlhčení izolace pro zajištění tvarové stálosti foukané izolace bez rizika sesednutí v šikmé části. Většina plochy byla izolavána volným foukáním v místě pochůzných lávek objemovým plněním. V prostoru jeviště a přísálí, byl stropy zabedněné deskami a aplikace izolace probíhala objemově. V místě nad obecním úřadem byla nad bedněním ještě betonová mazanina, do které byly provedeny aplikační drážky. Aplikace pak probíhá po odtržení několika prken bednění.