V nově budované přístavbě rodinného domu v Opavě vznikla plochá střecha, kde jsme provedli zateplení pomocí zafoukání izolace CLIMATIZER PLUS do dutiny ploché střechy. Dutina byla vytvořena z interiéru OSB deskou s přelepením spojů pomocí pásky PROclima UniTAPE. Následovala vrstva tepelné izolace CLIMATIZER PLUS v tloušťce 22 cm (40kg/m3, U = 0,168W/ )m2.K)), dále byl proveden větrací kanálek z tuhého kartonu, aby bylo zajištěno odvětrání konstrukce.
Připravené práce byly provedeny svépomocí stavebníkem. Stavbu navrhl Atelier 38.