V červenci 2004 jsme provedli celkové zateplení RD v Radkově s následnou realizací odvětrávané fasády. K zateplení byla použita foukaná izolace CLIMATIZER PLUS. Topná sezóna 2004 / 2005 následně prokázala vysokou účinnost tepelné izolace a úsporu necelých 20% elektrické energie použité k vytápění. Vysoké úspory bylo dosaženo díky zateplení obvodových zdí spolu se stropními dutinami, do kterých byla také aplikována foukaná izolace.