Na základě energetického auditu Ing. Lumíra Štencka, byla realizována foukaná izolace CLIMATIZER PLUS na stávající strop vazníkové střechy haly pro výuku (Masarykova střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola). Na stávajícím stroupu byla rozložena minerální izolace, která vzhledem k detailům vazníkové konstrukce byla provedena předešlým dodavatelem ledabyle, bez důrazu na izolaci detailů. Toto se samozřejmě použitím foukané izolace CLIMATIZER PLUS výrazně zlepšilo a energetická náročnost objektu, tak byla výrazně snížena. Pro správnou funkci celé střechy bylo provedeno odvětrání střechy ventilačními hlavicemi včetně zřízení nasávacích otvorů pod okapem.